dijous, 3 de març de 2005

HUMUS (4)


Onades al mar de fosfolípids.

Horribles crepuscles meiòtics il·luminen les antigues rutes metabòliques.

Flamarades de plasma destrueixen el cel.

En obscures fàbriques subcel·lulars treballen sense descans obrers enzimàtics.

Sintetizen toxines espantoses.

Es prepara una guerra.